After The Brexit - De effecten van Brexit voor Nederlandse ondernemer

Geachte ondernemer,

Het is mij gebleken dat de Nederlandse ondernemer feitelijk weinig of niets ondernomen heeft ten aanzien van bedrijfsmatige verliezen welke er zullen optreden wanneer de Brexit eenmaal zijn beslag zal gaan krijgen.

Nederlandse bedrijven exporteren, direct of indirect, voor ongeveer 40 miljard jaarlijks naar de UK en importeren voor zo’n 21 miljard jaarlijks vanuit de UK. In welke vorm de Brexit ook uiteindelijk (hard of met een overeenkomst) uitgevoerd gaat worden is in feite van geen belang. Het is een feit dat de Brexit het Nederlandse bedrijfsleven en UK bedrijven inkomen gaat kosten. Het negatieve effect van de Brexit voor Nederland, als zijnde de 3e belangrijkste handelspartner van de UK (USA 1, Duitsland 2), zal zo’n 1.2% van het Nederlands BNP zijn en voor de UK en Ierland zo’n 4% gaan bedragen. De EU als geheel zal zo’n 1.5% in BNP gaan inboeten als gevolg van de Brexit.

S&P, Standard & Poor, hebben zojuist de kredietpositie van een groot aantal EU landen “gedowngrade” waaronder: Frankrijk en acht andere Eurozone lidstaten (Italië, Portugal, Cyprus, Spanje, Oostenrijk, Frankrijk, Malta, Slowakije, en Slovenië).

S&P maakt daarbij de opmerking: “Today’s rating actions are primarily driven by our assessment that the policy initiatives that have been taken by European policymakers in recent weeks may be insufficient to fully address ongoing systemic stresses in the eurozone.” Hetgeen zoveel wil zeggen dat men de maatregelen welke de Europese leiders leiders tot nu hebben genomen om de Brexit economisch te compenseren als onvoldoende wordt beschouwd.

Er leeft natuurlijk nog veel meer onderhuids in de EU waar men zich momenteel zorgen over zou moeten maken, maar wij zullen ons concentreren op de komende Brexit en trachten binnen de komende Brexit-UK-NL-EU verhoudingen een mogelijke continuatie van uw huidig zakenvolume te bereiken. Hier wordt alleen maar gekeken wat de mogelijkheden vanuit een sales-  en marketing gezichtspunt kunnen zijn om het zakenvolume wat u momenteel bezit met de UK te handhaven of misschien zelfs te verbeteren. Logistiek, douane e.a. worden hier buiten beschouwing gelaten daar over die discipline momenteel nog niets zinnigs te vertellen is.

De tijd begint te dringen: op 29 maart 2019 verlaten de Britten de EU en als u nu nog niets heeft ondernomen om de komende Brexit verliezen te compenseren dan bent u gewoon laat. Vrij verkeer van personen, goederen en diensten zijn vanaf 29 maart 2019 geen vanzelfsprekendheid meer. En zijn er geen geaccepteerde afspraken, dan maakt het EU-recht plaats voor de internationale kaders van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Bij een harde Brexit verbreken de Britten de bestaande banden met de EU. Ze stappen uit de interne markt, douane-unie en verlaten het Europese Hof van Justitie. Een dure en tijdrovende operatie, maar voor het Verenigd Koninkrijk ook de weg naar een eigen migratiebeleid, zonder open grenzen een van de belangrijkste overwegingspunten voor de Britten om de EU te gaan verlaten.

Dat zal grote gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers en niet alleen voor diegenen die direct zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

Hoe kan ik u helpen verliezen door de Brexit te compenseren?:

  • Evalueren van uw momentele zakelijke positie ten aanzien van de komende Brexit
  • Wat zijn uw huidige belangen in de UK (voor UK bedrijven maak ik dezelfde opstelling/vergelijk maar dan ten aanzien van hun positie in Nederland en de EU landen)
  • Wat zullen uw problemen worden, gewoon, sales en marketing technisch gezien. Welke effecten heeft de Brexit op uw kostprijs en wat zullen hierdoor uw nieuwe verkoopprijzen moeten worden?
  • Hoe kunnen wij die problemen direct counteren en zo veel mogelijk “zachtjes” laten landen zonder al teveel verliezen?
  • Hoe kunnen wij eventueel sales en marketing prestaties (longer term) verbeteren. Wat zijn de opties?

Bij overeenstemming voert u die opties uit. De uitvoering van de verbeteropties worden continu geëvalueerd en eventueel aangepast.

  • Het onderzoeken waar voor uw bedrijf eventuele “nieuwe” markten liggen.

Voor mij lagen de “nieuwe” markten altijd zo dicht mogelijk bij huis zodat ik in mijn bedrijven produktie, producten, logistiek etc. technisch gezien zo min mogelijk behoefde aan te passen daar ik met mensen en markten te doen had welke vergelijkbaar waren met mijn thuismarkt. Het zal u positief verbazen hoeveel men dichtbij huis nog doen kan.

Het is te verwachten dat ook binnen het Verenigd Koninkrijk verdere reacties gaan komen nadat de Brexit eenmaal een feit is geworden en de consequenties van de uittrede voor UK burgers en ondernemers pas echt duidelijk wordt. Hoe verenigd zal het koninkrijk nog blijven? De Schotten waren heel gelukkig met de EU.

Er wordt door het “Rijk” een “subsidie” (een vergoeding welke eigenlijk de naam subsidie niet verdiend) uitgekeerd aan bedrijven welke zich willen laten adviseren door derden hoe en wat te doen inzake de Brexit. U zou met die subsidie (max 2500 euro) deels mij kunnen vergoeden. Ik zal u helpen met het verkrijgen van die subsidie maar de subsidie, al of niet, zou geen voorwaarde voor u moeten zijn om wel of niets iets met de Brexit te doen.

Over mijzelf:

Ik was ondernemer in de ontwikkeling, fabricage, sales en marketing van kapitaalgoederen en ben, naast mijn internationale activiteiten, zeer actief geweest met het zakelijk ondernemen in en met de UK. Mijn onderneming; fabrieken, verkoop en marketing kantoren, met als hoofdzetels en belangrijkste fabricage-eenheden in Duitsland, Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, US en China verkocht ik later aan een internationaal conglomeraat.

After The Brexit Effects of Hard Brexit Graph

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn